PUPUPINPHOTO

Film content studio / Cinematographer / Roland Pupupin / vsco.co/pupupin

Wudstik | PARADIJS

Musicvideo concept for The Voice of Holland singer Wudstik.

youtu.be/WpyW6ptHdX0

With thanks to (all crew @) Red Bull Studios Amsterdam,
Audio engineer: Marek Dirkse

Produktion: Roland Pupupin
Senior director & leadcamera: Roland Pupupin
Edit: Sanne van Denderen
Grading: The Compound

Band: Anthony Wongsokarijo, akk gitaar
Roy Beukers, gitaar,
Ruben van der Velde, drums,
Ricardo Lekatompessy, bass,
Darin Guermonprez, keys

Deze video is auteursrechtelijk beschermd. De video mag niet worden opgenomen of gedownload. De video mag wel worden geëmbed. Voor verdere informatie: pupupinphoto@hotmail.com
This movie is copyright protected. Recording and download is prohibited. Embedding however is allowed. More information: pupupinphoto@hotmail.com

Op alle rechtsbetrekkingen zijn de Algemene Voorwaarden Roland Pupupin/Pupupinphoto/Pupupinfilm van toepassing.
Deze voorwaarden zijn als PDF te downloaden via voorwaarden.net/opvragen/ZLPVYOQBWWRE/ of worden u op verzoek kosteloos toegezonden.
Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien sprake is van een pitch of uitgebreide offerte komt een (voor)overeenkomst tot stand tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
De Algemene Voorwaarden zoals hiervoor genoemd zijn in dat geval van toepassing, in het bijzonder artikel 3.8.

×

Contact