PUPUPINPHOTO

Film content studio / Cinematographer / Roland Pupupin / vsco.co/pupupin

N8W8 Brandmovie 2015 // Changing the game // N8W8 maakt meester(w)merken

N8W8 Brandmovie // Changing the game // N8W8 maakt meesterw(m)erken
In opdracht van N8W8 // Rafaël Redczus van Berkel

n8w8.com

Beeldconcept, produktie & regie | Roland Pupupin
Leadcamera | Roland Pupupin
Steadycam operator | Bernard Ausems
Music | Pepijn Buitenhuis, Jewelbox
Voiceover | Rafaël Redczus van Berkel

Editor | Michel Wongsomenawi // grndpa.com
Colorgrading | Victor Zwiers // grndpa.com

Deze video is auteursrechtelijk beschermd. De video (of een deel daarvan) mag daarmee in elk geval niet worden uitgezonden, opgenomen of gedownload. Ook het gebruik van stills is niet toegestaan. Voor verdere informatie: pupupinphoto@hotmail.com
This movie is copyright protected. In any case broadcasting, recording and download are prohibited, this applies to the whole movie as well to a part of it. Also the use of stills is not allowed. More information : pupupinphoto@hotmail.com
Op alle rechtsbetrekkingen zijn de Algemene Voorwaarden Roland Pupupin van toepassing. Deze voorwaarden zijn als PDF te downloaden via voorwaarden.net/opvragen/RGLQPRCSWIUM/ of worden u op verzoek kosteloos toegezonden. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
On all legal relationships apply the General Terms and Conditions Roland Pupupin . These terms can be downloaded as PDF file from voorwaarden.net/opvragen/RGLQPRCSWIUM/ or will be send to you (for free) on request. Applicability of general terms and conditions of the other party is explicitly rejected.

×

Contact