PUPUPINPHOTO

Film content studio / Cinematographer / Roland Pupupin / vsco.co/pupupin

Snoopy & Belle In Fashion Opening Party Amsterdam

Snoopy & Belle In Fashion 2015 ft. Edwin Oudshoorn Couture // Opening Party // Amsterdam
In opdracht van Peanuts Worldwide, New York // snoopyandbelleinfashion.com #SBIF

snoopyandbelleinfashion.com

Concept, produktie & regie | Roland Pupupin
D.O.P | Bernard Ausems
Editor | Cindy van den Hoonaard
Sound | Olivier Nijs
Music | musicbed.com // "Pushing the Envelope" Tony Anderson

In opdracht van | Peanuts Worldwide, New York // snoopyandbelleinfashion.com
i.s.m met Aarten Creative Concepts

Deze video is auteursrechtelijk beschermd. De video (of een deel daarvan) mag daarmee in elk geval niet worden uitgezonden, opgenomen of gedownload. Ook het gebruik van stills is niet toegestaan. Voor verdere informatie: pupupinphoto@hotmail.com
This movie is copyright protected. In any case broadcasting, recording and download are prohibited, this applies to the whole movie as well to a part of it. Also the use of stills is not allowed. More information : pupupinphoto@hotmail.com
Op alle rechtsbetrekkingen zijn de Algemene Voorwaarden Roland Pupupin van toepassing. Deze voorwaarden zijn als PDF te downloaden via voorwaarden.net/opvragen/RGLQPRCSWIUM/ of worden u op verzoek kosteloos toegezonden. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
On all legal relationships apply the General Terms and Conditions Roland Pupupin . These terms can be downloaded as PDF file from voorwaarden.net/opvragen/RGLQPRCSWIUM/ or will be send to you (for free) on request. Applicability of general terms and conditions of the other party is explicitly rejected.

×

Contact