PUPUPINPHOTO

Film content studio / Cinematographer / Roland Pupupin / vsco.co/pupupin

Ryan Marengo

ryanmarengo.nl

A film by Roland Pupupin

Music by TheMusicbed | Andrew Belle - "I Won't Fight It"

Creative director | Roland Pupupin
Director | Roland Pupupin
Production | Roland Pupupin
Editor | Polina Medvedeva
Audio | Polina Medvedeva
Models | Ryan Marengo, Mel Melnack, Renee Spekken & Renee Germaine van Seggern

With special thanks to fit4less.nl for the location and equitment.

Deze video is auteursrechtelijk beschermd. De video (of een deel daarvan) mag daarmee in elk geval niet worden uitgezonden, opgenomen of gedownload. Ook het gebruik van stills is niet toegestaan. Voor verdere informatie: pupupinphoto@hotmail.com
This movie is copyright protected. In any case broadcasting, recording and download are prohibited, this applies to the whole movie as well to a part of it. Also the use of stills is not allowed. More information : pupupinphoto@hotmail.com
Op alle rechtsbetrekkingen zijn de Algemene Voorwaarden Roland Pupupin van toepassing. Deze voorwaarden zijn als PDF te downloaden via voorwaarden.net/opvragen/RGLQPRCSWIUM/ of worden u op verzoek kosteloos toegezonden. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
On all legal relationships apply the General Terms and Conditions Roland Pupupin . These terms can be downloaded as PDF file from voorwaarden.net/opvragen/RGLQPRCSWIUM/ or will be send to you (for free) on request. Applicability of general terms and conditions of the other party is explicitly rejected.
Read More…

×

Contact